استخر کیفیت آب

استخر کیفیت آب

استخر کیفیت آب

استخر پای ثابت انواع ورزشها و سرگرمیهای آبی است. در تبلیغات مربوط به استخر به مزایا یا آپشنهای استخرها اشاره میشود. مواردی مانند پارگینگ رایگان، سونا، بوفه، استخر کودکان، روباز یا روبسته بودن، جکوزی، حوضچه آب سرد، حوضچه آب گرم، سرسره، سالن بدنسازی، ماساژ، سفره خانه، عمومی یا خصوصی …. با اینحال بنظر می رسد در هیچ سایت و هیچ تبلیغی به موضوع کیفیت آب استخر اشاره ای نمیشود. با اینکه مشخص است کیفیت آب استخر نقش بسیار مهمی در سلامت بازدید کنندگان دارد.

در استاندارد ملی 11203 به الزامات عمومی و بهداشتی استخرهای شنا پرداخته شده است و به ویژه تعیین شده است استخر کیفیت آب آن چگونه باید باشد. در همین ارتباط دستورعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از استخر شنا با شماره 11293011 از طرف وزارت بهداشت منتشر شده است. مطابق این مستندات شرایط مناسب جهت آب استخر شنا به شرح زیر می باشد:

کلر آزاد باقیمانده

اگر از كلر جهت گندزدایی و ضدعفونی آب استخر استفاده شود، ميزان كلرتركيبي حداكثر0.4 ميلي گرم در ليترمعادل 0.4 ppm وميزان كلر آزاد باقي مانده 3-1ميلي گرم در ليترمی باشد.

توجه: با توجه به اثرات نامطلوب گاز کلر بر سیستم تنفس مراجعان به استخر به ویژه خردسالان، لازم است در استخرهای سرپوشیده سیستم تهویه جهت تخلیه کاز کلر متصاعد شده از آب تعبیه شده باشد.

ازن باقیمانده در آب استخر

اگر از ازن جهت گندزدایی و ضدعفونی آب استخر استفاده شود، ميزان ازن حداكثر 0.12 ميلي گرم در ليترمی باشد.

pH  آب استخر

pH آب استخر لازم است متناوبا کنترل شود و مابین 7.2 و 8 نگه داشته شود.

کدورت آب استخر

کدورت آب استخر شنا لازم است حداکثر معادل 0.5 NTU باشد.

قلیائیت آب استخر

قلیائیت آب استخر نباید کمتر از 80 میلیگرم در لیتر باشد.

دمای آب استخر

نوع استخر درجه حرارت آب C
استخر تفریحی 26 تا 28
استخر درمانی 29 تا 35
استخر مسابقات شنا 25 تا 28
استخر شیرجه 27 تا 32
استخر واترپلو 25 تا 27
جکوزی 36 تا 40

 

مواردی که لازم است در استخرها بصورت مدام کنترل و پایش شوند:

پارامتر دوره زمانی
درجه حرارت آب پیش از آغاز به کار استخر و هر 4 ساعت یک بار
درجه حرارت هوا ( صرفا در استخرهای سر پوشیده) پیش از آغاز به کار استخر و هر 6 ساعت یک بار
مقدار pH روزی 3 مرتبه
میزان کلر آزاد روزی سه مرتبه
میزان ازن در آب ( در صورت استفاده از ازن) روزانه
قلیائیت آب هر هفته
شفافیت آب روزی سه مرتبه
ویژگی میکروبی هفتگی (لژیونلا سه ماهه)

حد مجاز بار میکروبی آب استخر

نوع میکروارگانیسم مقدار
کلیفرم کل گرما پا کمتر از1 در 100 در هر میلی لیتر
لژیونلا کمتر از1 در 100 در هرمیلی لیتر
باکتری هتروتروف کمتر از 200 در هر میلی لیتر
سودوموناس آئروژینوزا کمتر از 100 در هر میلی لیتر
استافیلوکوکوس کمتر از 50 در 100 میلی لیتر

آزمایشکاه استاندارد آرین فن آزما کلیه آزمایشهای مرتبط با گیفیت آب استخر را انجام میدهد. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر یا درخواست اعزام نمونه بردار جهت نمونه برداری و کنترل آب استخر در تهران، کرج و دیگر شهرهای استانهای تهران و البرز با ما تماس بگیرید.