استاندارد کمپوست

با توجه به فراوانی تولیدکنندگان کود آلی کمپوست، استاندارد ملی 10716 تدوین شده است تا حداقل کیفیت مورد نیاز این توع از کودهای آلی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشخص باشد. علیرغم آنکه این نوع کود عموماً از اقلام و اجزای زائدی مانند برگ درختان، ساقه گیاهان و حتی زباله ساخته میشود و تولید آن به پاکیزگی طبیعت کمک میکند. با اینحال چنانچه فرایندهای لازم را طی نکند نه تنها برای گیاهان مفید نخواهد بود بلکه آنها را دچار آسیب و بیماری هم میکند. لذا به مصرف کنندگان توصیه میشود از تولیدکنندگانی خریداری کنند که دارای گواهی استاندارد باشند.

استاندارد کمپوست

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی کود کمپوست

ردیف ویژگی حد قابل قبول درجه یک حد قابل قبول درجه دو
1 ماده آلی بر اساس وزن ماده خشک حداقل 35 درصد حداقل 25 درصد
2 کربن آلی بر اساس وزن ماده خشک حداقل 25 درصد حداقل 15 درصد
3 میزان ازت کل بر اساس وزن ماده خشک بین 1.25 تا1.66 درصد بین 1 تا 1.5 درصد
4 نسبت کربن به نیتروژن بین 15 تا 20  بین 10 تا 15
5 میزان فسفر برحسب P2O5 در ماده خشک بین 1 تا 3.8 درصد  بین 0.3 تا 3.8 درصد
6 میزان پتاسیم برحسب K2O در ماده خشک بین 0.5 تا 1.8 درصد بین 0.5 تا 1.8
7 هدایت الکتریکی در محلول 10 درصد از ماده خشک حداکثر 8 دسی زیمنس بر متر حداکثر 14 دسی زیمنس بر متر
8 pH در محلول 10 درصد از ماده خشک 6 تا 8 6 تا 8
9 رطوبت حداکثر 15 درصد حداکثر 35 درصد
10 میزان خاکستر حداکتر 50 درصد حداکتر 50 درصد
11 نسبت آمونیوم به نیترات بین 0.5 تا 3 بین 0.5 تا 3
12 ظرفیت تبادل یونی حداقل 100 میلی اکی والان بر گرم حداقل 100 میلی اکی والان بر گرم
13 دانسیته بین 350 تا 600 کیلوگرم بر متر مکعب بین 350 تا 600 کیلوگرم بر متر مکعب
14 قطر ذرات حداکثر 8 میلیمتر حداکثر 20 میلیمتر
15 مواد خارجی با قطر بیشتر از 4 میلیمتر حداکثر 6 درصد حداکثر 12 درصد
16 وجود بذر علفهای هرز منفی منفی
17 شاخص جوانه زنی حداقل 70 درصد حداقل 70 درصد

 

حد مجاز فلزات سنگین در کود کمپوست

ردیف فلز حداکثر مجاز (میلی گرم بر کیلوگرم)
1 آرسنیک 10
2 جیوه 5
3 سرب 200
4 کادمیوم 10
5 کبالت 25
6 کروم 150
7 مس 650
8 مولیبدن 5
9 نیکل 120
10 روی 1300

آزمایشگاه دانش بنیان آرین فن آزما آمادگی دارد تست های مرتبط با کیفیت کود کمپوست را برای کارفرمایان محترم انجام دهد. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه با ما تماس حاصل فرمایید.

صفخات مرتبط: آزمایش خاک کشاورزی

استاندارد کمپوست