استاندارد سختی آب

استاندارد سختی آب
سختی آب چیست

عموماً به مجموع کاتیونهای کلسیم و منیزیم و آنیونهای کربنات و بیکربنات سختی آب گفته میشود. کاتیونهایی مانند آهن و روی و آنیونهایی مثل سولفات و سولفیت بهتر است در دسته بندی سختی آب قرار نگیرند. آب چاه و قنوات در ایران به علت بافت خاک اکثر نقاط کشور معمولا حاوی مقادیر قابل توجهی املاح کلسیم و منیزیم بوده و آب سخت محسوب شوند.

استاندارد سختی آب

آیا سختی آب مضر است

بستگی دارد از آب چه استفاده ای بشود. در مورد آب اشامیدنی باید گفت سختی آب در مقایسه با بعضی املاح که سمی محسوب میشوند اصلا مضر نیست. در واقع سختی آب بیشتر بر گوارایی آب اثر دارد تا بر سلامتی مصرف کنندگان. سختی آب باعث میشود که بر روی ظروف شسته شده لکه بیفتند، کتری و سماور رسوب بگیرند و صابون نیز خوب کف نکند. ما در مورد آبهای صنعتی بخصوص آبی که در سیستمهای دیگ بخار مصرف میشود میتوان با قاطعیت گفت سختی آب برای آنها مضر است. سختی آب باعث میشود در لوله هارسوب به دیوارها بچسبد و انتقال حرارت به درستی انجام نشود. در موارد حاد حتی میتوان شاهد انسداد لوله ها بود.

استاندارد های سختی آب

سختی آب چقدر باید باشد؟ یا دقیقتر میزان سختی آب آشامیدنی چقدر باید باشد ؟واقعیت آن است که برای مصارف مختلف استانداردهای متفاوتی برای میزان سختی آب ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره میشود.

کاربرد مقدار توضیحات
آب آشامیدنی حداکثر مطلوب 200 میلیگرم بر لیتر، حداکثر مجاز 500 میلیگرم بر لیتر وجود سختی در آب بیش از حد مطلوب، گوارایی را کاهش میدهد
آب استخر شنا  بین ۱۸۰ تا ۲۵۰ میلی گرم در لیتر
آب سیستم دیگ بخار 0 تا 1 میلی گرم بر لیتربرای بویلرهای پرفشار

0 تا 100 میلی گرم بر لیتر برای بویلرهای فشار متوسط

0 تا 250 میلی گرم بر لیتر برای بویلرهای کم فشار

آب استخر پرورش ماهی 400 میلی گرم بر لیتر ماهیان گرمابی سختی حداکثر 400 و سردابی کمتر از 400 میلی گرم بر لیتر باید باشد. بااینحال 200 میلیگرم بر لیتر میزان متعادل و مناسبی است
آب استخر پرورش بچه ماهی قزل آلا 10 تا 200 میلی گرم بر لیتر
آب استخر پرورش زالو  100 تا 400 میلی گرم بر لیتر  بر اساس کربنات کلسیم

آزمایشگاه تخصصی آب آرین فن آزما، آزمایش سختی آب و دیگر آزمایشهای موثر بر کیفیت آب را اندازه گیری می نماید. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه با ما تماس حاصل فرمایید.

صفحات مرتبط: اندازه گیری سختی آب، استاندارد آب شرب، آب صنعتی ، استاندارد آب پرورش ماهی قزل آلا