آزمایش آب معدنی

آزمایشگاه آب معدنی

آزمایش آب معدنی

آب معدنی تعریف متفاوتی از آب آشامیدنی دارد. آب آشامیدنی هر گونه آبی است که از لحاظ سلامتی قابل شرب باشد. بنابراین نه منشا آن اهمیتی دارد و نه فرایندی که به تولید آن ختم میشود. اما وضعیت آب معدنی متفاوت است.  مشخصات آب معدنی خوب یا اصلا نحوه تشخیص آب معدنی باید مطابق با استاندارد باشد. در ایران استاندارد آب معدنی با شماره 2441 تدوین شده است. در این استاندارد، آب معدنی طبیعی اینگونه تعریف شده است” آبی است که از سفره های آب زیرزمینی عمیق و بکر منشا می گیرد”. این آب طبیعی وجه تمایزش با آب اشامیدنی به شرح زیر است:

  • دارای املاح معدنی خاص و حتی عناصر کمیاب است.
  • از نقاط طبیعی مثل چشمه بدست می آید
  • به شکلی جمع آوری می شود که ویژگیهایش تغییر نکند.
  • در محلی نزدیک به سرچشمه در محیطی بهداشتی بسته بندی شود.
  • تنها فرایندهای تصفیه مجاز جداسازی اجزای ناپایدار مثل ترکیبات محتوی آهن، منگنز، سولفور و آرسنیک به وسیله هوادهی یا صاف کردن است.

آزمایشگاه آب معدنی

توجه: برابر با بند 4-1 این استاندارد شرط استفاده از آب سرچشمه ها آن است که اطمینان حاصل شود ثبات در نتایج آزمون pH ، TDS ، کلراید، سختی کل، کلسیم و منیزیم، سولفات، نیترات و نیتریت در چهار فصل پی در پی وجود دارد.

اما مشخصات آب معدنی استاندارد چیست؟ در استاندارد ملی 2441 در چند جداول استاندارد اب معدنی ذکر شده است که در ادامه قابل مشاهده هستند. در آزمایش آب معدنی نباید هیچ یک از مواد اعلام شده غلظتی بیش از حد مجاز داشته باشند.

بیشینه مواد شیمیایی معدنی و فلزات در آب معدنی

ردیف ترکیبات بیشینه مجاز

(میلیگرم بر لیتر)

1 آنتی موان 0.005
2 ارسنیک 0.01
3 باریم 0.7
4 بورات 5
5 کادمیوم 0.003
6 کرم 0.05
7 مس 1
8 فلوراید 1.5
9 سرب 0.01
10 منگنز 0.4
11 جیوه 0.001
12 نیکل 0.02
13 سیانید 0.07
14 نیترات 50
15 نیتریت 0.1
16 مجموع نیترات و نیتریت 50
17 سلنیوم 0.01

بیشینه مجاز مواد شیمیایی آلی موجود در آب معدنی

آزمایش آب معدنی

 

بیشینه مجاز آفت کش و سموم کشاورزی در اب معدنی

جدول استاندارد آب معدنی

نکته: میزان مواد گندزدا در آب معدنی باید برابر با صفر باشد.

آزمایشگاه تخصصی آب آرین فن آزما با استفاده از تجهیزات پیشرفته و بروز ICP-Mass و GC-Mass آزمایش اب معدنی و اندازه گیری و پایش فلزات سنگین و مواد شیمیایی و سموم کشاورزی در آن را با دقت عالی ( یک در بیلیون) انجام می دهد. لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه با ما تماس بگیرید.