مواد غذایی و شیمیایی

مواد غذایی و شیمیایی

مواد غذایی و شیمیایی

آزمایشگاه همکار استاندارد آرین فن آزما در حوزه غذایی و فراورده های کشاورزی گواهینامه انجام آزمایش برای محصولات مختلفی دارد که در ادامه فهرست آنها قابل مشاهده است:

انگور، آلبالو، بادمجان، بامیه، پیاز، پیازچه، تربچه، توت فرنگی، خربزه، خرمالو، ریحان، زردآلو، سیب، سیب زمینی، سیر، فلفل دلمه، گردو، گلابی، گوجه درختی، گیلاس، نارنج، نارنگی، هندوانه و هویج. بعلاوه با توجه به گواهی این آزمایشگاه در بخش فلزات سنگین آزمایش سنجش میزان آهن، نیکل، روی، منگنز، سرب، مولیبدن، جیوه، مس و …برای انواع میوه و سبزیجات قابل انجام است. صادر کنندگان و واردکنندگان این محصولات میتوانند از خدمات آزمایشگاه همکار استاندارد آرین فن آزما استفاده نمایند. به همین ترتیب برای فراورده های کشاورزی سموم دفع آفات نیز قابل اندازه گیری هستند که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:

مواد غذایی و شیمیایی
سموم کشاورزی:

۴,۴-DDD ۱۵ Alpha-HCH ۱
Endrin-aldehyde ۱۶ beta-HCH ۲
Endosufan-sulfate ۱۷ gamma-HCH ۳
۴,۴-DDT ۱۸ delta-HCH ۴
Endrin-Ketone ۱۹ Heptachor ۵
Methoxychlor ۲۰ Aldrin ۶
Malathion ۲۱ Heptachor-endo-epoxide ۷
Permethrin ۲۲ Trans-Chlordane ۸
Diazinon ۲۳ Alpha-Endosufan ۹
Chlopyrofos ۲۴ Cis–Chlordane ۱۰
Metalaxyl ۲۵ Dieldrin ۱۱
Bromopropylate ۲۶ ۴,۴-DDE ۱۲
Deltametrin ۲۷ Endrin ۱۳
PCBs ۲۸ beta-Endosufan ۱۴

مواد غذایی و شیمیایی

در حوزه شیمیایی نیز آزمون شرایط آب تغذیه دیگ بخار ISIRI 6039 و برخی مواد شیمیایی مورد استفاده در فرایند تصفیه و استخرها نظیر بی کربنات سدیم، هیدروژن پراکسید ( آب اکسیژنه )، سدیم کربنات، کلسیم منیزیم کربنات، اکسید منیزیم، سولفات آلومینیوم، هیپو کلریت کلسیم، هیپو کلریت سدیم، هیدروکسید سدیم قابل انجام است.

صفحات مرتبط: اندازه گیری سموم ارگانوفسفره ، اندازه گیری سموم ارگانوکلره ، آزمایشگاه آنالیز دستگاهی