صفحه اصلی

محیط زیست سالم یکی از نیازهای اولیه انسانها است. ایجاد محیط زیستی سالم و عاری از انواع آلودگی ها به دانش و تخصص نیاز دارد. پیچیدگی سموم و ترکیبات شیمیایی باعث شده، شناسایی آنها بدون تجهیزات دقیق و حساس امکان پذیر نباشد. به علاوه استفاده صحیح از تجهیزات پیشرفته نیاز به نیروی متخصص دارد.

شرکت آرین فن آزما تلاش دارد با استفاده از تجهیزات پیشرفته و کارکنان متخصص و بهره ­مندی از ابزارهایی مانند نظام مدیریت یکپارچه (IMS)، به نیازهای روز کشور پاسخی مناسب دهد.

ما مفتخریم که عملکردمان می ­تواند گامی در جهت تندرستی مردمان این سامان و بهبود شرایط محیط زیستی کشور باشد.