سیستمهای تصفیه آب

سیستمهای تصفیه آب

سیستمهای تصفیه آب عمدتاً به منظور تهیه آب با کیفیت مناسب جهت مصارف آشامیدن، صنعت، آتش نشانی، دیگهای بخار، برج خنک کن و … اجرا می شوند. طبیعتا هر مصرف کننده به کیفیت خاصی از اب نیاز دارد. برای مثال وجود برخی املاح غیر سمی در آب آشامیدنی تنها ممکن است موجب ناگوارا شدن آن شوند. در حالیکه مطابق استاندارد برای دیگهای بخار و بویلرها بسیار مخرب باشد.

تصفیه فیزیکی:

تصفیه اولیه آب با هدف جداسازی شن و ماسه، مواد جامد معلق، روغن و گریس، گل و لای و بخشی از مواد آلی انجام می شود. به این مرحله تصفیه فیزیکی گفته می شود. مزیت تصفیه به روش فیزیکی آن است که هیچ ماده ای به آب اضافه نمی شود. در نتیجه مواد محلول در آب افزایش نمی یابد و هزینه ای نیز بر مصرف کننده تحمیل نمیشود. سیستمهایی که فیلتراسیون اساس کار آنهاست در این مقوله می گنجند. سیستمهایی مانند فیلتر شنی، فیلتر کربنی، فیلترهای کارتریج، و انواع میکروفیلتر و نانوفیلتر هم از آن جمله هستند.سیستمهای تصفیه آب خانگی هم معمولا از این روش استفاده میکنند.

روش اسمز معکوس یا RO هم یک روش تصفیه فیزیکی است. این روش به لحاظ عملکردی عالی است اما در مقایسه با دیگر روشها نسبتاً پرهزینه است. محصول تولیدی، آبی است با املاح محلول بسیار پایینتر نسبت به روشهای معمول. بعلاوه حذف برخی از یونها موجود در آب، مثل یون نیترات تنها با این روش امکان پذبر است. فراموش نشود که روش اسمز معکوس هدررفت آب قابل توجهی دارد. ضمن آنکه برق مصرفی و تعویض ممبران مورد استفاده نیز ، هزینه بر هستند. استفاده از این روش در بیمارستانها جهت تامین آب دستگاه دیالیز و همودیالیز و در صنعت جهت تامین آب برخی فرایندهای حساس استفاده میشود. در سالهای اخیر با کاهش قابل توجه هزینه دستگاههای اسمز معکوس، استفاده خانگی از آنها نیز رایج شده است.

تصفیه شیمیایی:

در تصفیه به روش شیمیایی، معمولا موادی که منعقد کننده گفته میشوند مانند آلوم یا کلرید آهن به آب اضافه میشوند. این مواد با ایجاد لخته و ته نشین شدن، مواد معلق زیادی را ته نشین میکنند. ایراد این روش آن است که مواد محلول آب کاهش نمی یابد. و هزینه ای برای خرید و دفع لجن بر بهره بردار تحمیل میشود. در سیستمهای سختی گیر، یونها تعویض میشوند. یعنی بجای یونها کلسیم و منیزیم که ایجاد رسوب میکنند. یونها سدیم وارد آب میشود.

تصمیم گیری در خصوص انتخاب هر یک از سیستمهای تصفیه آب، به پارامترهای متعدد فنی و اقتصادی مرتبط میشود. و تا مشخص نبودن آن پارامترها صحبت از بهترین یا بهینه ترین روش اشتباه است. بهره برداری از سیستمهای تصفیه آب موضوعی تخصصی است و شرکت آرین فن آزما با توجه به دانش موجود و تجربیات گذشته آمادگی ارائه مشاوره یا خدمت در این زمینه را دارد.

برای اطلاع از آزمایشهای مرتبط با کنترل عملکرد سیستمهای تصفیه آب خانگی لطفا به صفحه آب آشامیدنی مراجعه نمایید.

برای اطلاع از انواع سیستمهای تصفیه فاضلاب لطفا به صفحه مربوط سیستمهای تصفیه فاضلاب مراجعه نمایید

سیستمهای تصفیه آب