گواهینامه ها

شرکت آرین فن آزما گواهینامه ها ی متعددی از مراجع ذیصلاح دریافت نموده است که در این صفحه تصاویر آنها قابل مشاهده است. مراجع صادر کننده گواهینامه ها عبارتند از سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل استاندارد استان تهران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران ،سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران