چشم انداز

آرین فن آزما

در چشم انداز تدوین شده در افق ده ساله شرکت آرین فن آزما به یکی از شرکتهای مطرح در زمینه نمونه برداری و سنجش و کنترل انواع مواد شیمیایی و آلاینده در سطح کشور تبدیل خواهد شد و در افق بیست ساله در زمینه نمونه برداری و سنجش و کنترل انواع مواد شیمیایی و آلاینده در سطح کشورهای همسایه به عنوان شرکتی معتبر و در سطح کشور به عنوان شرکتی پیشرو و مرجع مطرح خواهد گردید.