نمونه برداری

نمونه برداری

در اندازه­ گیری هر پارامتر، مبحث نمونه برداری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هر اشتباهی در این زمینه به راحتی می­تواند موجب دستیابی به نتایج نادرست شود. به همین دلیل همانگونه که برای اندازه­ گیری پارامترهای مختلف روش استاندارد تدوین شده است برای نمونه برداری هم استاندارد تدوین شده است.

نمونه برداری از مهمترین تخصصهای موجود در شرکت آرین فن آزما می باشد. این شرکت علاوه بر کارشناسان ورزیده، مجهز به ابزارهای لازم و خودروی مخصوص حمل نمونه ها با یخچال پرتابل است.

امکان برداشت نمونه از محیطها و دستگاههای ذیل وجود دارد:

نمونه برداری

 • شبکه آب شرب
 • استخر شنا و استخر پرورش ماهی
 • سیستمهای تصفیه آب خانگی (فیلتر یا RO)
 • تصفیه خانه های آب شهری
 • تصفیه خانه های آب صنعتی (فیلتراسیون، RO، دیگ بخار و DM)
 • چاهکهای پایش و آبهای زیرزمینی و قنوات
 • رودخانه (سطح، عمق و کف)
 • دریاچه و دریا (سطح، عمق و کف)
 • خاک مزارع، بوستانها، اراضی و سواحل
 • جانداران آبزی و غیرآبزی
 • پسماند شهری، پسماند بیمارستانی و پسماندهای صنعتی
 • سیستمهای بیخطرساز پسماند، زباله سوز، کمپوست و شیرابه
 • هوای محیطی
 • خروجی دودکش صنایع و کارخانه ها
 • تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی

شرکت آرین فن آزما در نمونه برداری های خود برابر استانداردهای ملی و دستورالعملهای سازمان حفاظت محیط زیست عمل مینماید.

 • استاندارد ملی -برداشت نمونه از آب برای آزمونهای میکروبیولوژی -آئین کار۴۲۰۸
 • استاندارد ملی – برداشت نمونه از دریاچه‌های طبیعی و مصنوعی – آیین کار۷۹۶۱
 • استاندارد ملی ـ نمونه برداری از رسوبات بستر محیطهای آبی ـ آئین کار۷۳۷۲
 • استاندارد ملی  -روش نمونه برداری -آئین کار۸۹۱۰
 • استاندارد ملی – آئین کار نمونه برداری از رودخانه ها و نهرها۱۲۲۶۲
 • دستورالعمل پایش دودکش (گازها و غبار) سازمان حفاظت محیط زیست

 

را  برای آگاهی از آزمایشهای قابل انجام بر آب ، پساب، خاک، هوا و صوت، مواد غذایی لطفا به صفحات مربوطه مراجعه شود.

جهت اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.