سیستمهای تصفیه فاضلاب

سیستمهای تصفیه فاضلاب

سیستمهای تصفیه فاضلاب

بهره برداری و اجرای سیستمهای تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلابهای شهری معمولا به روش لجن فعال یا به روشهای مشابه آن انجام می­شود. در روش لجن فعال یا روشهای مشابه از میکروارگانیسمها برای حذف مواد آلی استفاده می­شود. به همین دلیل راهبری تصفیه خانه یک کار صرفاً تاسیساتی نیست. میکروارگانیسمها موجودات زنده ای هستند که برای ادامه حیات به غذا و شرایط محیطی مناسب نیاز دارند. طبیعتاً اگر غذا یا اکسیژن(برای میکروارگانیسمهای هوازی) به آنها نرسد و یا شرایط محیطی نامناسب شود. مثلا تغییرات دمایی شدید باشد یا مواد سمی وارد فاضلاب شود. میکروارگانیسمها نیز مانند هر موجود زنده دیگری از بین خواهند رفت.

در فاضلاب صنعتی یا پساب معمولا وضعیت متنوعتر و گاه پیچیده تر است. چراکه هر فرایند صنعتی پساب خاص خود را دارد. در صنعت به وفور از موادی استفاده می­شود که برای میکروارگانیسمها زیانبارند. به همین دلایل در زمان طراحی تصفیه خانه لازم است اطلاعات فرایندی کاملی در اختیار طراح قرار گیرد تا با انجام پیش بینی های لازم، مانع از نابودی میکروارگانیسمها شود.

فاضلاب بیمارستانی خصوصیات مابین فاضلاب شهری و صنعتی دارد چراکه هر از گاهی مجموعه ای از مواد دارویی و ضدعفونی کننده به فاضلاب بهداشتی اضافه می­شود. فاضلاب بیمارستانی از جهت وجود میکروبهای بیماریزا نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

نکته با اهمیت در تصفیه فاضلاب آنستکه در این فرایند مایعی که  بدبو، مخرب یا بیماریزاست(فاضلاب) به مایعی حیات بخش و مفید (آب برای صنعت یا آبیاری) تبدیل میشود.

سیستمهای تصفیه فاضلاب

شرکت آرین فن آزما با توجه به تجربیات چند ساله در زمینه بهره برداری از تصفیه خانه های صنعتی(پتروشیمی پازارگاد)، شهری(حرم مطهر و مرکز آموزش شرکت ملی نفت) و بیمارستانی(آتیه و جم) و همچنین اخذ گواهی از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در زمینه بهره برداری از تصفیه خانه هایی در ظرفیت ۵۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز با فرایند لجن فعال،SBR,Biolac,IFAS, و صافی چکنده و در ظرفیت ۱۵۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز با فرایند لاگون هوادهی و وتلند، می تواند خدمات مرتبط با راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب را بر عهده گیرد.

(برای اطلاع از سیستمهای تصفیه آب لطفا به صفحه مربوطه مراجعه نمایید)