رضایت مشتریان

رضایت مشتریان ملی پتروشیمی

رضایت مشتریان و سنجش میزان آن بصورت مستمر سالانه انجام میشود. ارسال و دریافت اطلاعات یا بصورت تلفنی انجام میشود یا بصورت الکترونیکی. سپس برابر با روش اجرایی موجود اطلاعات دریافتی جمع بندی و گزارش میشود. به عنوان نمونه سطح رضایتمندی شرکتهای تجاری و صنعتی و همچنین بیمارستانها از خدمات ارائه شده از سوی شرکت آرین فن آزما برابر با نمودار تارعنکبوتی یا رادار در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر است.:

رضایتنامه های ارائه شده به شرکت آرین فن آزما در سه بخش ارائه میشود: ۱) شرکتهای مرتبط با وزارت نفت ۲) شرکتهای مهندسی ۳) سایر شرکتها

۱) شرکتهای مرتبط با وزارت نفت:

رضایت مشتریان ملی پتروشیمی
رضایتنامه شرکت ملی پتروشیمی
رضایت مشتریان منطقه ویژه پتروشیمی
رضایت نامه منطقه ویژه پتروشیمی
رضایت مشتریان پازارگاد
رضایتنامه هلدینگ خلیج فارس-شرکت پازارگاد
رضایت مشتریان پخش قم
رضایتنامه شرکت پخش فراورده های منطقه قم
رضایت مشتریان پالایش و پخش
رضایتنامه شرکت ملی پالایش و پخش
 

۲) شرکتهای مهندسی:

رضایت مشتریان
رضایت نامه شرکت مهندسین مشاور مهراب پارس تدبیر
رضایت مشتریان
رضایت نامه مهندسین مشاور یکم
رضایت مشتریان
رضایت نامه مهندسین مشاور راهدان سما
رضایت مشتریان
رضایت نامه شرکت مهندسی آب اندیش
 

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با ما تماس بگیرید.