دریافت نظرات

همیشه دریافت نظرات مشتریان باعث شناسایی نواقص و عملکرد بهتر شرکتها خواهد شد. نظر چه پیشنهاد باشد و چه انتقاد و شکایت در هر صورت به بهبود عملکرد شرکتها کمک میکند. بر همین اساس شرکت آرین فن آزما نیز از دریافت نظرات مشتریان خود استقبال می نماید. هرچند آرین فن آزما بنابر الزام سیستم مدیریتی ۱۷۰۲۵ استقرار یافته در شرکت سالانه ارزیابی رضایت را از بخشی از مشتریان انجام می دهد. با اینحال شما می توانید با نامه، تلفن، ایمیل یا از طریق تکمیل و ارسال فرم ذیل، نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

پرسنل این شرکت جهت نمونه برداری یا انجام امور اداری ممکن است به شما مراجعه نمایند. همچنین ممکن است شما جهت درخواست آزمایش آب ، فاضلاب یا خاک، پیگیری درخواستهای قبلی، سوال یا پرسش در خصوص روش انجام آزمایش و یا نحوه آن با ما تماس بگیرید. در هر یک از این موارد میتوانید با اعلام نظر خود ما را راهنمایی نمایید.
دریافت نظرات

    نام (*)

    ایمیل (*)

    نظر شما