تجهیزات آزمایشگاهی ثابت و پرتابل

تجهیزات آزمایشگاهی ثابت و پرتابل به دو دسته کلی تقسیم می شوند. تجهیزاتی که برای کار ثابت در آزمایشگاه ساخته شده اند و تجهیزاتی که برای کارهای میدانی یا نمونه برداری ساخته شده اند. به تبع این تقسیم بندی، تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده در آزمایشگاه آرین فن آزما نیز به دو دسته ذیل تقسیم می شوند:

تجهیزات ثابت آزمایشگاه

ICP MASS
ICP OES
GC MASS
Atomic Absorption Spectrometer Gas Chromatograph Spectrophotometer
Thermo Reactor COD Incubator Turbidity meter
TOG/TPH Analyzer Analytical Balance pH Meter
Vacuum Pump Furnace Oven
Microscope Autoclave Laminar Hood
Do meter Shaker Centrifuge
Measurement System BOD Analytical Balance Jar Test
analytical furnace Colony counter Crusher

تجهیزات پرتابل و نمونه برداری

Flue Gas Analyzer Exhaust Gas Analyzer Diesel Smoke Tester
Sound Analyzer Stack dust Analyzer Portable Multi Meter(pH,Do,Ec)
GPSmap Portable Refrigerator روتنر و تور پلانکتون گیری
Van Veen Grab Sampler خودروی نمونه برداری ۳ دستگاه

تجهیزات آزمایشگاهی ثابت و پرتابل

تجهیزات آزمایشگاهی ثابت و پرتابل

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید. جهت اطلاع از آزمایش های قابل انجام در آزمایشگاه آرین فن آزما لطفا به صفحات زیر مراجعه نمایید.

آب ، خاک و پسماند ، هوا و صوت ، مواد غذایی