تست آنتی اسکالانت

تست آنتی اسکالانت

تست آنتی اسکالانت کارایی عالی دستگاههای تصفیه آب اسمز معکوس یا RO باعث شده است این دستگاهها از صنعت گرفته تا منازل مسکونی مورد استفاده

بیشتر بدانید
خورندگی آب

خورندگی آب

خورندگی آب آب خالص به خودی خود قدرت خورندگی چندانی ندارد اما با حضور برخی عوامل شیمیایی و میکروبی و شرایط خاص فیزیکی، قدرت خورندگی

بیشتر بدانید
آزمایشگاه خاک شناسی

آزمایشگاه خاک شناسی

آزمایشگاه خاک شناسی تفاوت آزمایشگاه خاکشناسی با مکانیک خاک همه ویژگیهای خاک در اصل میتواند در آزمایشگاههای خاکشناسی مورد سنجش قرار گیرد اما در عرف

بیشتر بدانید
EC آب چیست

ec آب چیست

EC آب چیست ؟ EC مخفف کلمه  electrical conductivity است به معنای هدایت الکتریکی. میدانیم آب کاملا خالص هدایت الکتریکی ناچیزی دارد. این یونهای محلول

بیشتر بدانید