آزمایش آب استخر

آزمایش آب استخر

آزمایش آب استخر شنا از جمله ورزشهای بسیار مفرح و پرطرفدار است. در عموم شهرهای کشور امکان شنا در استخرهای عمومی یا خصوصی وجود دارد.

بیشتر بدانید
آب مه پاش

آب مه پاش

آب مه پاش (مه ساز) آب و هوای اغلب مناطق ایران خشک است. گیاهان بومی نیز با این شرایط سازگاری یافته اند. اما اغلب گیاهان

بیشتر بدانید