آبیاری قطره ای کیفیت آب آبیاری قطره از روشهای نوین و کارآمد آبیاری گیاهان است. ارزش این روش آبیاری در کشور ما بیشتر مشخص است چراکه میزان هدر روی آب در این روش نسبت به دیگر روشهای معمول بسیار کمتر است. با اینحال آبیاری قطره ای مزارع و باغ ها بدون مشکل هم نیست. یکی […]

ادامه مطلب