آزمایشگاه خاک شناسی تفاوت آزمایشگاه خاکشناسی با مکانیک خاک همه ویژگیهای خاک در اصل میتواند در آزمایشگاههای خاکشناسی مورد سنجش قرار گیرد اما در عرف فعلی کشور، خصوصیاتی از خاک که بر رشد گیاهان موثرند و عامل حاصلخیزی خاک هستند در آزمایشگاههای موسوم به خاکشناسی سنجیده میشوند و خصوصیاتی از خاک که بر استحکام خاک […]

ادامه مطلب

اندازه گیری باقی مانده آفت کش ها در محصولات کشاورزی بطور معمول کشاورزان و باغداران بصورت متناوب برای کنترل و از بین بردن بیماریها و آفات از سموم دفع آفات استفاده می کنند. متخصصان سلامت و محیط زیست در رابطه با استفاده از سموم شیمیایی کشاورزی مرتب هشدار میدهند. هرچند عدم استفاده از سموم کشاورزی […]

ادامه مطلب

EC آب چیست ؟ EC مخفف کلمه  electrical conductivity است به معنای هدایت الکتریکی. میدانیم آب کاملا خالص هدایت الکتریکی ناچیزی دارد. این یونهای محلول در آن هستند که باعث افزایش هدایت الکتریکی و رسانایی آب  می شوند. اما اطلاع از هدایت الکتریکی آب چه فایده ای دارد و اصلا هدایت الکتریکی  آب چرا اینقدر […]

ادامه مطلب

آب مناسب برای کشاورزی چه آبی است یا کدام آب برای کشاورزی مناسب است ؟پاسخ دقیق به این سوالات بسیار دشوار است. علت هم آن است که انواع گیاهان طی میلیونها سال تکامل، از نظر نیازها و شرایط زیست یا یکدیگر متفاوت شده اند. بنابراین آبی که جهت آبیاری گیاهی با قدرت تحمل شوری استفاده […]

ادامه مطلب

نمونه برداری خاک اهمیت نمونه برداری صحیح خاک اگر از آزمایش خاک بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. علت هم مشخص است. یک نمونه برداری اشتباه براحتی می تواند باعث انحراف آزمایش و تولید نتایج نادرست شود. در هر فرایند نمونه برداری اعم از خاک، آب یا محصولات کشاورزی، انتظار می رود نمونه انتخاب شده از […]

ادامه مطلب

آزمایش برگ کشاورزان و باغداران هرساله با صرف هزینه و زحمت فراوان به مزارع و باغهای خود کود می دهند. برخی از آنها حتی پس از انجام آزمایش خاک و دریافت توصیه های کودی، اقدام به کوددهی می کنند. با اینحال در موارد فراوانی محصول مزرعه یا باغ کیفیت مورد انتظار کشاورزان و باغداران را […]

ادامه مطلب

کیفیت آب مصرفی طیور طیور هم مانند انسان جهت سلامتی و رشد خود به آب سالم نیاز دارند. آنچه در جدول زیر قابل مطالعه است در همین راستا است. اما ذکر این نکته ضروری است که به کیفیت آب مصرفی مرغداری ها تنها نباید از جنبه بهداشتی نگاه شود. بخشی از اهمیت کیفیت آب به […]

ادامه مطلب

فلزات سنگین در مواد غذایی تقریباً همیشه وجود خواهد داشت! اما جای نگرانی نیست. اگر میزان این فلزات بسیار ناچیز باشد خطری برای ما نخواهند داشت چراکه بدن انسان بصورت طبیعی تاحدی میتواند خطرات آنها را کنترل نماید. اما اگر فلزات سنگین موجود در مواد غذایی بیش از حدود مجاز باشند براحتی میتوانند از موانع […]

ادامه مطلب

اندازه گیری سختی آب در گفتگوهای عامیانه به سختی آب، گچ آب می گویند. در تعریف علمی سختی آب نشان دهنده غلظت کلسیم، منیزیم و برخی آنیونها در آب است. بنابراین سختی اب با پارامتر کل مواد جامد محلول (TDS) یکسان و مساوی نیست. روشن است که TDS علاوه بر موادی که مسبب سختی هستند، […]

ادامه مطلب

حد مجاز فلزات سنگین در آب آشامیدنی، کشاورزی، مصارف شهری و همچنین فاضلابی که به چاه یا آبهای سطحی ریخته میشود چه میزان میتواند باشد؟ در ادامه با استفاده از استانداردهای ملی و دستورالعملهای مرتبط پاسخ این سوال را مشاهده خواهید نمود. علت وجود فلزات سنگین در آبهای آشامیدنی و غیر از آن چیست؟ بطور […]

ادامه مطلب