گواهینامه های آزمایشگاه همکار استاندارد تمدید شد

این گواهینامه ها مربوط به حوزه غذایی و کشاورزی و صنایع شیمیایی می شوند.

در اسفند ۱۳۹۵ پس از حضور تیم ممیزی سازمان ملی استاندارد در آزمایشگاه آرین فن آزما و انجام ممیزی و تستهای مقایسه ای و رضایت ارزیابان از نتایج حاصله، اداره کل استاندارد استان تهران گواهینامه این شرکت را در فروردین ۱۳۹۶ در حوزه غذایی و کشاورزی و شیمیایی تمدید نمود.

محصولات مندرج در حوزه شیمیایی عبارتند از: همچون بیکربنات سدیم (جوش شیرین) مورد مصرف در تصفیه آب استخر شنا، هیدروژن پراکسید مورد مصرف در تصفیه آب استخر شنا، سدیم کربنات مورد مصرف در تصفیه آب استخر شنا، سدیم کربنات مورد مصرف در تصفیه آب برای مصارف انسانی، کربنات کلسیم منیزیم مورد استفاده در تصفیه آب مصارف انسانی،اکسید منیزیم ،سولفات آلومینیوم، هیپوکلریت کلسیم، هیپوکلریت سدیم، هیدروکسید سدیم. در حوزه شیمیایی همچنین کیفیت آب مصرفی دیگهای بخار زمینی و دریایی برابر با استاندارد ۶۰۳۹ سنجیده می شود.

در حوزه غذایی و کشاورزی محصولات زیر در آزمایشگاه آرین فن آزما برابر با استانداردهای ملی مربوط مورد آزمایش قرار گرفته و گواهی مطابقت یا عدم مطابقت با استاندارد ملی برای آنها صادر میشود:

انگور، آلبالو، بادمجان، بامیه، پیاز، پیازچه، تربچه، توت فرنگی، خربزه، خرمالو، ریحان، زردآلو، سیب، سبی زمینی، سیر، شلیل، فلفل دلمه ای، گردو، گلابی، گوجه درختی، گیلاس، نارنج، نارنگی، هندوانه، هویج، کلرید کلسیم، فروسیانید کلسیم، اسید سوربیک و بنزوات سدیم مصرفی در صنایع غذایی. همچنین آب استخرهای پرورش ماهی نیز با استاندارد ملی ۸۷۲۶ مقایسه خواهد شد. باقیمانده آفت کشها در فراورده های کشاورزی با استاندارد ۱۷۰۲۶ به روش کروماتوگرافی گازی سنجیده میشود. میزان فلزات سنگین (سرب، کادمیم، مس، آهن، روی) موجود در فراورده های کشاورزی  نیز با استاندارد ۹۲۶۶ سنجیده می شود.

گواهینامه های آزمایشگاه همکار استاندارد تمدید شد ه در بخش گواهینامه ها قابل ملاحظه هستند. در صورت تمایل لطفا به آن بخش مراجعه فرماید.

گواهینامه های آزمایشگاه همکار استاندارد تمدید شد