پایلوت پیرولیز پسماند شهری در آزمایشگاه آرین فن آزما نصب شد.

این پایلوت مربوط به پروژه پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی محیط زیست است. این پایلوت برای پیرولیز پسماند شهری طراحی شده است و قادر است حرارت ۸۰۰ درجه سانتیگراد را برای تجزیه شیمیایی پسماند بدون حضور اکسیژن تامین نماید. گرمای مورد نیاز را انرژی الکتریکی تولید می کند. با استفاده از این پایلوت و انجام تحقیقات میتوان اطلاعات مفیدی در مورد پسماندهای شهری کسب نمود. زمان در نظر گرفته شده برای این آزمایشها یک سال است. بنابرتوافق انجام شده دانشجویان میتوانند در این مدت از فضای آزمایشگاه برای تحقیقات خود استفاده نمایند. با استفاده از این دستگاه  میتوان هیدروکربنهای سنگین نظیر روغن را به برشهای سبک تر تبدیل نمود.

جهت اطلاع از نحوه همکاری در انجام پروژه های دانشجویی و آزمایشگاهی با ما تماس بگیرید.

پایلوت پیرولیز پسماند شهری