نمایشگاه شیلات و آبزی پروری

نمایشگاه بین المللی شیلات و آبزی پروری و صنایع وابسته در برج میلاد تهران در روزهای ۱۰ تا ۱۲ مهرماه برگزار می­گردد. هدف از برگزاری این نمایشگاه از سوی برگزارکنندگان اینگونه بیان شده است:

 بهره برداری از رودخانه­ها و دریاها با هدف دستیابی به منابع غذایی و صید آبزیان در جهان امروز اهمیت فراوانی یافته است چنانکه آینده بشر را میتوان وابسته به بهره برداری صحیح از منابع آبی دانست. ایران بعنوان کشوری در حال توسعه با دارا بودن۵۷۰۰ کیلومتر مرز آبی و رودخانه های داخلی متعدد، میتواند جایگاه ویژه و ارزنده ای در تجارت آبزیان و همچنین صادرات غیر نفتی داشته باشد. هم اکنون آنچه بر اهمیت استفاده از آبزیان به عنوان یک کالای اصلی در سبد غذایی جامعه و شناخت ارزش اقتصادی آن می افزاید، اول انگیزه زندگی سالم و سلامت خواهی جامعه و دوم توجه به توسعه صادرات است که جهت تحقق آنها لازم است تبادل اطلاعات و انتشار اطلاعات در زمینه شیلات و آبزیان صورت پذیرد. یکی از مهمترین ابزار دسترسی به این اهداف برگزاری نمایشگاه بین المللی در حوزه شیلات و آبزیان است.

نمایشگاه شیلات و آبزی پروری به حوزه های ۱- تجهیزات و ماشین آلات ۲-خدمات مهندسی ۳-تغذیه ۴-دارویی تقسیم میشود. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت نمایشگاه مراجعه شود.

در عکس زیر تصویر تاییدیه مرکز شیلات و امور آبزیان استان تهران در مورد آزمایشگاه آرین فن آزما قابل مشاهده است.

 

گواهی و معرفینامه اداره شیلات و امور آبزیان

معرفینامه اداره شیلات و امور آبزیان