اخذ صلاحیت بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب

شرکت آرین فن آزما با سالها تجربه در بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب، صلاحیتش از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در همین زمینه مورد تایید قرار گرفت. پیشتر شرکت آرین فن آزما بهره برداری از تصفیه خانه های  بیمارستانهای جم و آتیه، شرکت پشتیبانی پتروشیمی پازارگاد و حرم مطهر امام خمینی را بر عهده داشت. در گواهینامه صادره صلاحیت شرکت آرین فن آزما در زمينه بهره برداري از تصفيه خانه هايي تا ظرفيت ۵۰۰۰ متر مكعب در شبانه روز با فرايند لجن فعال،SBR,Biolac,IFAS, و صافي چكنده و تا ظرفيت ۱۵۰۰۰ متر مكعب در شبانه روز با فرايند لاگون هوادهي و وتلند، مورد تایید قرار گرفته است.