ثبت نام در سامانه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

با ثبت نام در سامانه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) فرایند ارزیابی آزمایشگاه آرین فن آزما آغاز شد. این فرایند چند ماه زمان خواهد برد. مدارک و اسناد ارسالی از سوی کارشناسان مرکز ملی تایید صلاحیت مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سپس ممیزی با حضور کارشناسان مرکز در محل آزمایشگاه آرین فن آزما انجام خواهد شد و در صورت رفع عدم انطباقهای احتمالی گواهی ISO/IEC 17025 به این آزمایشگاه اعطا خواهد شد.

آزمایشگاه آرین فن آزما پیشتر از سوی اداره کل استاندارد استان تهران به عنوان آزمایشگاه همکار تایید شده است. به همین ترتیب سازمان حفاظت محیط زیست نیز این آزمایشگاه را به عنوان آزمایشگاه معتمد تایید صلاحیت نموده بود. اخذ گواهی ISO/IEC 17025 منجر به کیفیت و عملکرد بهتر آزمایشگاه خواهد شد.

ثبت نام در سامانه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

 

مراحلی که طی شد و نهایتاً به اخذ گواهینامه ۱۷۰۲۵ منتهی گردید:

آپلود مستندات در سامانه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

ارزیابی آزمایشگاه آرین فن آزما از سوی ارزیابان مرکز ملی تایید صلاحیت

رفع عدم انطباقهای مشاهده شده و بارگذاری مستندات در سامانه

دریافت گواهینامه استقرار استاندارد ISO/IEC17025 

خلاصه ای از استاندارد: ISO/IEC 17025

این استاندارد تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون است و نظام مدیریتی و الزامات فنی آزمایشگاه را مورد نظر قرار می‌دهد. نظام مدیریتی در این استاندارد به ساختار سازمان برای مدیریت فرایندها و یا فعالیت‌های آن گفته می‌شود که منابع ورودی سازمان، محصولات یا خدمات آن به گونه‌ای تغییر میدهد که برآورنده اهداف سازمان یا نیازهای مشتریان باشد و در همان زمان با ضوابط خارجی و قوانین ملی نیز تطابق داشته باشد. این استاندارد به شیوه ای تدوین شده است که الزامات استاندارد ISO 9001 را شامل گردد و در عین حال الزامات فنی مورد نیاز برای احراز صلاحیت فنی را تعیین نماید.

مزایای به کارگیری استاندارد:

  1. ایجاد اطمینان در مشتریان به ویژه در خدمات آزمایشگاهی
  2. کسب سهم بازار مشتریان دارای گواهینامه، چراکه برابر با الزام بسیاری از استانداردها در سازمانهای دارنده گواهی، آنها موظف به استفاده از خدمات آزمایشگاههای دارای گواهی ISO/IEC17025 می باشند
  3. سازگاری با سیستمهای مدیریت کیفیت ISO 9001  برای آزمایشگاههایی که بخشی از یک شرکت بزرگ دارای گواهینامه ISO 9001 هستند.
  4.  استفاده از مزیتهای عمومی استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در شرکتها و سازمانها

آزمایشگاه آرین فن آزما در حوزه آزمایش آب، فاضلاب و پساب صنعتی، کیفیت آب استخر شنا، استاندارد آب استخر پرورش ماهی، معاینه فنی موتورخانه ، خاک و پسماند، اندازه گیری فلزات سنگین و نمونه برداری از منابع انتشار آلودگیها فعالیت مینماید.