بهداشت محیط بیمارستان و آزمایش های مرتبط

بهداشت محیط بیمارستان و آزمایش های مرتبط

مسئول بهداشت محیط بیمارستان حسب وظایف محوله لازم است از شرایط مناسب محیطی بیمارستان اطمینان حاصل نماید. یکی از وظایف مسئول بهداشت محیط کنترل صحت عملکرد دستگاههای تصفیه آب، سختی گیر، بیخطرساز پسماندو تصفیه خانه فاضلاب است.

هرچند کیفیت آب شهری از طرف شرکت آب کنترل میشود با اینحال به علت اهمیت آن و تاثیرات آن بر بیماران، کنترل ماهانه آن توصیه میشود. به همین ترتیب از آنجاییکه بیماراستانها موظف به داشتن مخزن ذخیره هستند، آب موجود در این مخازن نیز باید مرتب کنترل شود.
همه بیمارستانها ملزم به تصفیه فاضلاب بهداشتی و بیخطرسازی پسماند های عفونی هستند.  سازمان حفاظت محیط زیست بر این موضوع نظارت می نماید. لذا بیمارستانها موظفند در بازه های سه ماهه با استفاده از خدمات آزمایشگاه های معتمد محیط زیست، صحت عملکرد تصفیه خانه و بیخطر ساز زباله را کنترل و گزارش نمایند.

در واحد central sterilization room یا استریلزاسیون مرکزی از دستگاههای اتوکلاو برای ضدعفونی استفاده میشود. سختی آب موجب ایجاد رسوب در دستگاههای اتوکلاو میشود. برای جلوگیری از این وضعیت در بیمارستانها از دستگاه سختی گیر استفاده میشود.

انجمن تجهیزات پزشکی پیشرفته AAMI  ( Association for the Advanced of Medical Instrumentation) که یکی از معتبر ترین انجمنهای جهانی است، دستورالعملی در خصوص کنترل کیفیت آب خروجی از دستگاه اسمز معکوس، آب ورودی به ماشین دیالیز و ورودی مایع دیالیزات ماشین های دیالیز دارد. آزمایشگاه آرین فن آزما با استفاده از این دستورالعمل و همچنین دیگر مستندات برنامه ای جهت نمونه برداری و ازمایش موارد مرتبط با بهداشت محیط بیمارستان تهیه نموده است که در ذیل قابل مطالعه است و پیشنهاد میشود در چک لیست بهداشت محیط بیمارستان گنجانده شود.

بهداشت محیط بیمارستان و آزمایش های مرتبط

ردیف آزمایش میکروبی شیمیایی فلزات سنگین
۱ خروجی آب دستگاه RO اسمزمعکوس ماهانه سه ماهه سه ماهه
۲ آب ورودی به ماشین دیالیز ماهانه
۳ ورودی مایع دیالیزات ماشین های دیالیز ماهانه
۴ آب بعدازسختی گیر ورودی به اتوکلاوهای مرکز استریلزاسیون

( CSR)

ماهانه ماهانه یا

سه ماهه

۵ آب منابع ذخیره ماهانه شش ماهه
۶ آب آشامیدنی ماهانه شش ماهه
۷ خروجی پساب تصفیه خانه فاضلاب

پایش مطابق دستورالعمل خوداظهاری سازمان حفاظت محیط زیست

سه ماهه سه ماهه
۸ دستگاه بیخطرساز پسماندهای عفونی

 

ماهانه – در صورت ارایه به محیط زیست سه ماهه

آزمایشگاه استاندارد و معتمد آرین فن آزما سالهاست خدمات خود را به بیمارستانهای معتبری چون میلاد، امام خمینی، پارس، مهر، امام حسین، شهدای تجریش ارائه نموده است. مسیولین بهداشت محیط سایر بیمارستانها میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با آزمایشگاه آرین فن آزما تماس حاصل نمایند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.