گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استاندارد در حوزه صنایع شیمیایی صادر شد.
شرکت آرین فن آزما موفق شد در فروردین ماه 1395 گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استاندارد در حوزه صنایع شیمیایی را از اداره کل استاندارد استان تهران دریافت نماید. برابر اين گواهي  صلاحيت اين آزمايشگاه در محصولات متفاوتي همچون بيكربنات سديم مورد مصرف در تصفيه آب استخر شنا، هيدروژن پراكسيد مورد مصرف در تصفيه آب استخر شنا، سديم كربنات مورد مصرف در تصفيه آب استخر شنا، سديم كربنات مورد مصرف در تصفيه آب براي مصارف انساني، كربنات كلسيم منيزيم مورد استفاده در تصفيه آب مصارف انساني،  تاييد شده است.

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استاندارد شیمیایی

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استاندارد شیمیایی