آموزش کارکنان شرکت:

یکی مهمترین منابع هر سازمانی نیروی انسانی آن سازمان می باشد. این نیروی انسانی اگر تعلیم یافته باشد می تواند خدمات مناسبی را به سازمان خود ارائه دهد. باید توجه نمود که معمولا دروسی که دانشجویان در دانشگاه میخوانند معمولا در زمان کار حرفه ای کمتر برای آنها مفید می باشد. به همین خاطر فارغ التحصیلان دانشگاهها ناگزیرند با طی نمودن دوره های حرفه ای بر مهارتهای خود بیفزایند. ضمن آنکه به مرور زمان ممکن است بخشی ازدانسته های  هر فردی قدیمی شود و برای بروز نمودن آنها لازم است افراد در دوره های آموزشی شرکت نمایند.

با این دیدگاه آموزش کارکنان شرکت یک وظیفه اساسی در  سازمانها و یک فرآیند دائمی است و هرگز تمام نشدنی نمیباشد. کارکنان در هربخش وسطحی از سطح سازمان اعم از مشاغل ساده که نیازی به مهارت ندارند تا مشاغلی که انجام آنها نیازمند برخورداری از مهارتهای پیچیده است، همگی محتاج آموزش و کسب دانش ومهارتهای نوین هستند و باید همواره برای بهتر انجام دادن کار خود از هرنوع که باشد روشها و آگاهیهای جدیدی کسب نمایند. با این دیدگاه هر وقت شغل کارکنان تعلیم دیده نیز تغییر کند، لازم است آنها اطلاعات و مهارتهای جدیدی را برای ابقای موفقیت آمیز وظایف شغل مربوطه خود فرابگیرند.

 

در سال ۹۵ میزان ساعات آموزشی کارکنان شرکت آرین فن آزما نسبت به سال ۹۴ افزایش چشمگیری یافت. به شکلی که مجموع ساعات آموزشی کارکنان تاکنون به ۲۳۱ نفر ساعت رسیده است.

از ابتدای فروردین ۹۵ تا اول بهمن ۹۵ کارکنان آرین فن آزما در دوره های :

  • روشهای صحه گذاری و اعتبارسنجی و گزارش دهی نتایج حاصل از پایش
  • اصول و روشهای پایش و صحه گذاری بر کم خطرسازی پسماندهای بیمارستانی
  • اصول و تکنیک های نوین آنالیز پارامترهای آلودگی در نمونه های هوا
  • آشنایی با الزامات و مستندسازی ۱۷۰۲۵ ISO/IEC
  • برآورد عدم قطعیت در اندازه گیریها
  • صحه گذاری روشهای آزمون

شرکت نموده اند. برخی از این دوره های آموزشی در خارج از شرکت برگزار شده اند و برخی دیگر از این دوره ها در محل شرکت آرین فن آزما برگزار شده اند.

آموزش کارکنان شرکت