آزمایشگاه آب آرین فن آزما

آزمایشگاه آب سه بخش اصلی دارد. آزمایشگاه شیمی،آزمایشگاه میکروبی و آزمایشگاه آنالیز دستگاهی.حال چه آزمایشهای در آزمایشگاه آب آرین فن آزما انجام می شود؟ این آزمایشگاه تقریباً تمام آزمایشهای مرتبط با کیفیت آب را انجام میدهد. اما مشتریان به چه آزمایشهایی نیاز دارند؟  جهت اطلاع مشتریان محترم، آزمایشهای رایج در هر حوزه کاری به شرح زیر قابل مطالعه است:

آب آشامیدنی(شرب): کلی فرمهای گرماپای یا اشریشیاکلی، TDS، کدورت، رنگ، بو، pH ، طعم ،سختی کل،کلرور ،سولفات هیدروژن سولفوره، آهن ،منگنز، آلومینیوم ،روی، مس، نیترات ، نیتریت ،کلسیم ، منیزیم ،آمونیاک، سدیم ، آرسنیک، آزبست، سرب، کروم، سلنیوم،کادمیوم، آنتیموان، جیوه، مولیبدن، سیانور، بر، نیکل، باریم، وانادیوم ، کلر آزاد، فلوئور و انواع سموم کشاورزی

نکته: ۱- منظور از آب آشامیدنی، تنها آب لوله کشی نیست. آب آشامیدنی میتواند از منابعی چون چاه، چشمه یا قنات تامین شود.

۲- در شرایط عادی شرکتهای تابعه وزارت نیرو آزمایشهای آب مورد نیاز را جهت آب هدایت شده به شبکه آب شهری انجام میدهند.

آب کشاورزی (آبیاری): نماتدهای روده ای، کلی فرم مدفوعی، آلومینیم، آرسنیک، بریلیم، کادمیم، کبالت، کروم، مس، آهن، لیتیم، منگنز، مولیبدن، نیکل، سلنیم، وانادیم، روی، فلوئور، بر ، هدایت الکتریکی، نیترات، پ‌هاش، سدیم، کلسیم، منیزیم، کربنات و بیکربنات ، هدایت الکتریکی یا EC

نکته: آب مصرفی در آبیاری چنانچه منشا فاضلابی داشته باشد و در مصارف شهری (بوستانها و پارکها) مورد استفاده قرار گیرد بهتر است  آزمایشهای BOD ، TSS ، و کدورت هم بر روی آن انجام شود.

آب دیگ بخار: سختی آب، pH، قلیاییت، سیلیس، سولفیت، آهن، مس، فسفات، اکسیژن محلول، هیدرازین، کلراید و کل جامدات محلول

آب استخر شنا: باکتریهای هتروتروف، اشریشیاکلی یا کلیفرمهای گرماپای، استافیلوکوکوس، آنتروکوکهای روده ای، سودوموناس، pH ، کلرین آزاد، ازن، مواد محلول، کدورت

آب استخر پرورش ماهی: دما،اکسیژن، دی اکسید کربن،pH، شفافیت، کل مواد محلول در آب (TDS)، کل مواد معلق در آب (TSS)، هدایت الکتریکی، قلیائیت کل، سختی کل، نیتریت، نیترات، آمونیاک، ارتوفسفات، هیدروژن سولفوره، آهن کل، مس، روی، کلر، جیوه،PCB ، کادمیم

آب دریاچه ها و حوضچه های تفریحی: کلی فرم کل، کلی فرم گوارشی، اشریشیاکلی، انترکوکسی ، کلروفیل A ، کدورت، اکسیژن محلول، نیترات، فسفات

نکته: آزمایش کدورت از جنبه زیبایی منظر بشدت اهمیت دارد.

آزمایشگاه آب آشامیدنی

آزمایشگاه آب

نکته قابل توجه آنکه برخی پارامترها استاندارد ملی یا بین المللی دارند. در حالیکه برخی دیگر چنین استانداردی ندارند. متقاضیان حسب نیاز خود و اهمیت موضوع میتوانند با آزمایشگاه آرین فن آزما در این مورد مشورت نمایند.

آزمایشگاه آب یکی از آزمایشگاههای مهم شرکت دانش بنیان آرین فن آزما می باشد. در این آزمایشگاه خدمات متنوعی به مشتریان ارائه میگردد. جهت حصول اطمینان از کیفیت نتایج آزمایشها، این شرکت سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 را تحت نظارت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران استقرار داده است. ضمن آنکه در آزمایشهای مرتبط نیز توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد مورد تایید صلاحیت قرار گرفته است.

آزمایشگاه آب آرین فن آزما به مشتریان خود، خدمات نمونه برداری نیز ارائه می دهد. لذا مشتریان محترم در صورت نیاز به نمونه برداری از چاه آب، استخر شنا، استخر پرورش ماهی، چشمه و رودخانه، سیستمهای گرمایشی و سرمایشی میتوانند با آزمایشگاه جهت هماهنگی اعزام تیم نمونه بردار تماس حاصل نمایند. آزمایشگاه آب

صفحات مرتبط:  استاندارد آب شرب ،  آب کشاورزی، آب دیگ بخار ، کیفیت آب استخرهای شنا ، استاندارد ملی آب استخر پرورش ماهی ، آزمایش میکروبی آب

آزمایشگاه آبآزمایشگاه آب

ازمایشگاه اب

تست آب