آب برج خنک کننده

آب برج خنک کننده

آب برج خنک کننده

در بسیاری از تاسیسات خانگی یا صنعتی برای خنک کردن سیال مورد استفاده (آب یا روغن)، از برجهای خنک کننده (کولینگ تاور)  استفاده می شود. این برجها ممکن است مدار باز (یعنی آب و هوا با هم در تماس باشند) یا مدار بسته (آب و هوا تماسی نداشته باشند مشابه مبدلهای حرارتی)  باشند. همچنین ممکن است با مکش طبیعی هوا کار کنند یا مکش مصنوعی (البته اغلب برجهای رایج با مکش مصنوعی کار می کنند)

سیال (آب یا روغن) موجود در سامانه، حرارت خود را به آب موجود در برج خنک کن انتقال می دهد. این آب نیز متقابلاً حرارت خود را به هوای محیط انتقال می دهد. گفته میشود بخش اعظم انتقال گرما از آب به هوا در نتیجه تبخیر است. تبخیرهای متوالی آب باعث افزایش غلظت مواد محلول در آن می شود. غلظت مواد محلول نباید بیش از حد زیاد شود چراکه باعث رسوب گذاری خواهد شد. از طرفی غلظت مواد محلول نباید از حدی کمتر باشد چراکه در آن صورت آب، مستعد خورندگی شده و لوله ها و اتصالات دچار خوردگی می شوند.

آب برج خنک کننده

وقتی بر اثر تبخیر مداوم آب، حجم آب کاهش می یابد، برای جبران آبهای تبخیر شده به سامانه آب تزریق می شود. که به آن آب جبرانی یا میکاپ گفته می شود. در ادامه حتی اگر غلظت مواد محلول در آب جبرانی اندک باشد باز هم بعلت باقیماندن این مواد و عدم امکان تبخیر آنها، بتدریج میزان غلظت این مواد افزایش می یابد. برای کنترل این افزایش غلظت باید بخشی از آب موجود در سامانه تخلیه شود که به آن بلودان می گویند.

بطور خلاصه می توان گفت بیشتر مشکلات برجهای خنک کننده ناشی از عدم کنترل ناخالصیهای موجود در آب است. عدم کنترل این ناخالصیها معمولا موجب بروز سه پدیده می شود: ۱- خوردگی لوله ها و اتصالات ۲- تشکیل رسوب در سطوح ۳- تجمع جلبکها و میکروارگانیسمها

دو پدیده اول با یکدیگر بی ارتباط نیستند. برای کنترل آنها نیز یا از روشهای فیزیکی حذف و تعویض یونی استفاده میشود یا با اضافه کردن افزودنیهای شیمیایی مانع خوردگی و ایجاد رسوب می شوند. با استفاده از  شاخصهای لانژلیه و رایزنر میتوان ایجاد رسوب با خوردگی را پیش بینی کرد.

اما پدیده سوم چند وجه دارد. تجمع جلبکها می تواند باعث کندی تبادل حرارتی و گرفتگی منافذ ریز شود. از طرف دیگر برخی میکروارگانیسمها  میتوانند بر روی سطوح رشد کنند. رشد آنها هم ممکن است موجب خوردگی سطوح شود و هم تبادل حرارتی را کاهش می دهد. کاهش تبادل حرارتی به معنای کاهش بازدهی برج خنک کننده است.  نهایت اینکه ممکن است میکروبی بنام  لژیو نلا در فضای آبی برج تکثیر شود. این میکروب بیماری زا است و برای تعمیرکاران و آنهایی که با آب در تماس هستند میتواند مخاطره آمیز باشد. برای کنترل این موضوع حداقل سالی یکبار توصیه میشود آزمایش میکروبی انجام شود.

در نشریه ۴۶۲ سازمان برنامه و بودجه، محدوده مطلوب برای پساب تصفیه شده مورد استفاده در برجهای خنک کننده (آبهای صنعتی گروه چهار)  به شرح زیر اعلام شده است:

ردیف پارامتر غلظت (میلیگرم در لیتر)
۱ pH  ۵-۱۰
۲ سختی ۰-۵۰۰
۳ TDS ۰-۱۰۰۰
۴ COD ۰-۷۵
۵ سولفات ۰-۵۰۰
۶ کلراید ۰-۵۰۰
۷ قلیاییت ۰-۵۰۰
۸ آهن ۰-۱
۹ منگنز ۰-۱

آزمایشگاه استاندارد آرین فن آزما بجز آزمایشهای ذکر شده سایر آزمایشهای مرتبط با کیفیت آب را انجام  می دهد. لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر و تعیین کیفیت و مشخصات آب برج خنک کننده با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.