مواد غذایی و شیمیایی

در بخش غذایی آزمونهای انواع میوه و سبزیجاتی که در زیر نام برده میشوند انجام میشود:

انگور، آلبالو، بادمجان، بامیه، پیاز، پیازچه، تربچه، توت فرنگی، خربزه، خرمالو، ریحان، زردآلو، سیب، سیب زمینی، سیر، فلفل دلمه، گردو، گلابی، گوجه درختی، گیلاس، نارنج، نارنگی، هندوانه و هویج. بعلاوه با توجه به گواهی این آزمایشگاه  در بخش فلزات سنگین آزمایش سنجش میزان آهن، نیکل، روی، منگنز، سرب، مولیبدن، جیوه،مس و …برای انواع میوه و سبزیجات قابل انجام است. به همین ترتیب برای فراورده های کشاورزی سموم دفع آفات  نیز قابل اندازه گیری هستند که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:مواد غذایی و شیمیایی
سموم کشاورزی:

۴,۴-DDD ۱۵ Alpha-HCH ۱
Endrin-aldehyde ۱۶ beta-HCH ۲
Endosufan-sulfate ۱۷ gamma-HCH ۳
۴,۴-DDT ۱۸ delta-HCH ۴
Endrin-Ketone ۱۹ Heptachor ۵
Methoxychlor ۲۰ Aldrin ۶
Malathion ۲۱ Heptachor-endo-epoxide ۷
Permethrin ۲۲ Trans-Chlordane ۸
Diazinon ۲۳ Alpha-Endosufan ۹
Chlopyrofos ۲۴ Cis–Chlordane ۱۰
Metalaxyl ۲۵ Dieldrin ۱۱
Bromopropylate ۲۶ ۴,۴-DDE ۱۲
Deltametrin ۲۷ Endrin ۱۳
PCBs ۲۸ beta-Endosufan ۱۴

 

در حوزه شیمیایی نیز آزمون شرایط آب تغذیه دیگ بخار ISIRI 6039 و برخی مواد شیمیایی مورد استفاده در فرایند تصفیه و استخرها نظیر بی کربنات سدیم، هیدروژن پراکسید، سدیم کربنات، کلسیم منیزیم کربنات، اکسید منیزیم، سولفات آلومینیوم، هیپو کلریت کلسیم، هیپو کلریت سدیم، هیدروکسید سدیم قابل انجام است.