همیشه دریافت نظرات مشتریان باعث شناسایی نواقص و عملکرد بهتر شرکتها خواهد شد. نظر چه پیشنهاد باشد و چه انتقاد و شکایت در هر صورت به بهبود عملکرد شرکتها کمک میکند. بر همین اساس شرکت آرین فن آزما نیز از دریافت نظرات مشتریان خود استقبال می نماید. هرچند آرین فن آزما بنابر الزام سیستمهای مدیریتی مستقر شده در شرکت سالانه ارزیابی رضایت را از بخشی از مشتریان انجام می دهد. با اینحال شما می توانید با نامه، تلفن، ایمیل یا از طریق تکمیل و ارسال فرم ذیل، نظرات خود را با ما در میان بگذارید. دریافت نظرات

نام (*)

ایمیل (*)

نظر شما