اندازه گیری فلزات سنگین

بیشتر فلزات سنگین مانند کادمیوم، سرب و جیوه نه تنها برای حیات موجودات زنده ضروری نیستند، بلکه به علت سمیتی که دارند حیات آنها را دچار مخاطره میکنند. مشکلی که عموماً از فلزات سنگین ناشی می­شود آن است که پس از ورود به بدن جانداران از آن خارج نمی­شوند بلکه در بافتهایی مثل چربی یا استخوانها رسوب کرده و انباشته می شوند. این رفتار آنها موجب بروز بیماریها و ناراحتیهای فراوانی در جانداران میشود. بطور خاص در مورد انسان برخی اختلالات عصبی و سرطان ها از نتایج اثرات ورود فلزات سنگین به بدن است. از طرفی خاصیت تجمع پذیری فلزات سنگین در گیاهان و ورود آنها به زنجیره غذایی کنترل خطرات ناشی از آنها را سخت تر می کند. به معنای دیگر آلوده بودن خاک یا آب مورد استفاده در آبیاری محصولات کشاورزی به فلزات سنگین باعث می­شود این عناصر همراه با مواد غذایی مستقیماً وارد بدن انسان شوند یا بصورت غیر مستقیم پس از ورود به بدن چهارپایانی مانند گوسفند و گاو، به بدن انسان وارد شوند.

اندازه گیری فلزات سنگین

آزمایشگاه معتمد آرین فن آزما با استفاده از دستگاه جذب اتمی که به شعله و کوره مجهز است می­تواند طیف وسیعی از فلزات سنگین را در نمونه های آب ، فاضلاب، مواد غذایی ، میوه و سبزیجات و خاک شناسایی و اندازه گیری نماید. اندازه گیری برخی فلزات سنگین تقریباً بصورت مستقیم انجام میشود اما برخی نمونه ها نیاز به تولید عصاره اشباع یا هضم دارند. جهت مشاهده فلزات سنگین قابل اندازه گیری در آب و پساب و خاک میتوانید به گواهینامه صادره از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مراجعه نمایید. و جهت مشاهده فلزات سنگین قابل اندازه گیری در مواد غذایی و میوه  و سبزیجات میتوانید به گواهی صادره از سوی اداره کل استاندارد استان تهران مراجعه نمایید. تفاوت این دو گواهینامه به علت روش اندازه گیری متفاوت و دقت مورد نیاز هر یک از آزمایشهای میباشد.

لطفاً قبل از ارسال نمونه به آزمایشگاه جهت آگاهی از شرایط نمونه برداری و ظرف و میزان نمونه و شرایط نگهداری با ما تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر لطفاً به صفحه فلزات سنگین مراجعه نمایید.

دستورالعمل سنجش فلزات سنگین در نمونه های آب و پساب

دستورالعمل سنجش فلزات سنگین در نمونه های خاک و رسوب

اندازه گیری فلزات سنگین