آزمایش خاک کشاورزی

چرا آزمایش خاک مهم است؟ و چرا لازم است به گیاهان کود داده شود؟

میلیونها سال است در طبیعت گیاهان تکثیر شده اند بدون آنکه کسی به آنها کود بدهد یا خاک محل رشد آنها را آزمایش کند! چه تغییراتی رخ داده که هم اکنون انسان مجبور شده است به گیاهان کاشته شده کود بدهد؟ دلیل کاملاً واضح است. در وضعیت کنونی، گیاهانی خاص بصورت انبوه در مزارع کاشته میشوند. سپس همین گیاهان یا میوه های آنها بصورت جمعی برداشت شده و به مناطق دیگر منتقل میشوند. به این ترتیب هرساله مقادیر انبوهی از مواد مورد نیاز گیاهان مزرعه، از طریق خاک وارد گیاهان شده و سپس به مناطق دیگر(معمولاً شهرها) منتقل میشود. به همین دلیل بتدریج خاک مزارع و باغها و باغچه ها ( ودر مقیاس بسیار کوچکتر، گلدان ها) فقیر شده و لازم است مواد مورد نیاز با کوددهی به آنها اضافه شود.

آزمایشگاه خاک کشاورزی

در گذشته بدون اطلاع از میزان کمبود مواد مورد نیاز، احجام قابل توجهی کود حیوانی یا گیاهی به مزارع اضافه میشد با این امید که کمبود همه مواد مورد نیاز جبران شود. اما هم اکنون میتوان با انجام چند آزمایش ساده تنها موادی را که فقدانشان بارز است به خاک اضافه نمود. با آزمایش، حتی میتوان مقدار مورد نیاز برای افزودن را نیز مشخص نمود. به این ترتیب با انجام چندین آزمایش ساده از توزیع فله ای، پرهزینه و کم بازده انواع کود میتوان جلوگیری کرد.

آزمایش خاک کشاورزی

 پارامترهای آزمایش خاک کشاورزی

اسیدیته خاک، شوری، آهک ، کربن آلی، نیترات، فسفر، پتاسیم ، بر، آنیونها و کاتیونهای محلول خاک ، عناصر میکرو مثل آهن منگنز روی و مس یا فلزات سنگین مثل کادمیم و سرب. کدامیک؟

این موضوع کاملاً به نوع خاک و بخصوص به نوع کشت بستگی دارد. چراکه شرایط بهینه برای هر گیاهی متفاوت است. به همین خاطر است که یک استاندارد خاک واحد وجود ندارد. بلکه متخصصین برای هر گیاهی، شرایط خاص مورد نیاز همان گیاه را شناسایی و معرفی کرده اند. کشاورزان و باغداران نیز متناسب با محصول خود و نتایج آزمایش خاک کشاورزی انجام شده میتوانند تصمیم بگیرند چه نوع کودی ، به چه مقدار و در چه دامنه زمانی به خاک اضافه نمایند تا محصولات نهایی کیفیت مناسبی داشته باشند.

آزمایشگاه خاک کشاورزی شرکت دانش بنیان آرین فن آزما آمادگی دارد آزمایش خاک کشاورزی را متناسب با درخواست کارفرمایان انجام دهد. لطفا جهت هماهنگی، پیش از ارسال نمونه یا انجام نمونه برداری با ما تماس بگیرد. برای اطلاع از آزمایش آب کشاورزی لطفا به صفحه مربوط مراجعه فرمایید.