آزمایشگاه آب یکی از بخشهای اصلی شرکت دانش بنیان آرین فن آزما می باشد. در این آزمایشگاه خدمات متنوعی به مشتریان ارائه میگردد. جهت حصول اطمینان از کیفیت نتایج آزمایشها، این شرکت سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 را تحت نظارت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران استقرار داده است. ضمن آنکه در آزمایشهای مرتبط نیز توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد مورد تایید صلاحیت قرار گرفته است.

آزمایشگاه آب

در حوزه آب، رایجترین پرسش مراجعان آن است که چه آزمایشهایی را باید انجام دهند تا از کیفیت مطلوب آب مصرفی خود اطمینان حاصل نمایند. به همین منظور آزمایشهای رایج مرتبط با کیفیت آب متناسب با موارد مصرف در جدول زیر دسته بندی شده اند.

ردیف مورد مصرف آزمایشهای رایج توضیحات
۱ آشامیدن کلی فرمهای گرماپای یا اشریشیاکلی، TDS، کدورت، رنگ، بو، pH ، طعم ،سختی کل،کلرور ،سولفات هیدروژن سولفوره، آهن ،منگنز، آلومینیوم ،روی، مس، نیترات ، نیتریت ،کلسیم ، منیزیم ،آمونیاک، سدیم ، آرسنیک، آزبست، سرب، کروم، سلنیوم،کادمیوم، آنتیموان، جیوه، مولیبدن، سیانور، بر، نیکل، باریم، وانادیوم ، کلر آزاد، فلوئور و انواع سموم کشاورزی در شرایط عادی شرکتهای تابعه وزارت نیرو آزمایشهای آب مورد نیاز را جهت آب هدایت شده به شبکه آب شهری انجام میدهند.

آب مصرفی جهت آشامیدنی میتواند منشاء متفاوتی داشته باشد. مانند: آب لوله کشی، چاه ، رودخانه یا چشمه

۲ آبیاری نماتدهای روده ای، کلیفرم مدفوعی، آلومینیم، آرسنیک، بریلیم، کادمیم، کبالت، کروم، مس، آهن، لیتیم، منگنز، مولیبدن، نیکل، سلنیم، وانادیم، روی، فلوئور، بر ، هدایت الکتریکی، نیترات، پ‌هاش، سدیم، کلسیم، منیزیم، کربنات و بیکربنات ، هدایت الکتریکی یا EC آب مصرفی جهت آبیاری چنانچه منشا فاضلابی داشته باشد و در مصارف شهری مورد استفاده قرار گیرد بهتر است این آزمایشهای نیز بر روی آن انجام شود. BOD ، TSS ، و کدورت
۳ دیگ بخار سختی آب، pH، قلیاییت، سیلیس، سولفیت، آهن، مس، فسفات، اکسیژن محلول، هیدرازین، کلراید و کل جامدات محلول
۴ استخرهای شنا باکتریهای هتروتروف، اشریشیاکلی یا کلیفرمهای گرماپای، استافیلوکوکوس، آنتروکوکهای روده ای، سودوموناس، pH ، کلرین آزاد، ازن، مواد محلول، کدورت
۵ استخر پرورش ماهی دما،اکسیژن، دی اکسید کربن،pH، شفافیت، کل مواد محلول در آب (TDS)، کل مواد معلق در آب (TSS)، هدایت الکتریکی، قلیائیت کل، سختی کل، نیتریت، نیترات، آمونیاک، ارتوفسفات، هیدروژن سولفوره، آهن کل، مس، روی، کلر، جیوه،PCB ، کادمیم
۶ دریاچه های تفریحی کلیفرم کل، کلیفرم گوارشی، اشریشیاکلی، انترکوکسی ، کلروفیل A ، کدورت، اکسیژن محلول، نیترات، فسفات آزمایش کدورت از جنبه زیبایی منظر اهمیت دارد

نکته قابل توجه آنکه برخی پارامترها استاندارد ملی یا بین المللی دارند. در حالیکه برخی دیگر چنین استانداردی ندارند. متقاضیان حسب نیاز خود و اهمیت موضوع میتوانند با آزمایشگاه آرین فن آزما در این مورد مشورت نمایند.

آزمایشگاه آب آرین فن آزما به مشتریان خود، خدمات نمونه برداری نیز ارائه می دهد. لذا مشتریان محترم در صورت نیاز به نمونه برداری از چاه آب، استخر شنا، استخر پرورش ماهی، چشمه و رودخانه، سیستمهای گرمایشی و سرمایشی میتوانند با آزمایشگاه جهت هماهنگی اعزام تیم نمونه بردار تماس حاصل نمایند. آزمایشگاه آب

 استاندارد آب شرب ،  آب کشاورزی، آب دیگ بخار ، کیفیت آب استخرهای شنا ، استاندارد ملی آب استخر پرورش ماهی ، آزمایش میکروبی آب

آزمایشگاه آب